Azadegan League

Azadegan League

Rafsanjan
Mes
Aluminium Arak
Oxin Alborz
Sirjan
Shahin
Shahin Bushehr
Karun Arvand Khorramshahr
Karun Arvand Khorramshahr
Samasha Pakdasht
Baderan Tehran
Khooneh Be Khooneh
Machine Sazi
Malavan
Siah Jamegan
Naft Tehran
Fajr Sepasi
Shahrdari Tabriz
Shahrdari Mahshahr
Qashqai
Azadegan League
 
Team
PTS
G
L
D
W
M
1
3
4:1
0
0
1
1
2
3
2:0
0
0
1
1
3
3
1:0
0
0
1
1
4
3
1:0
0
0
1
1
5
1
1:1
0
1
0
1
6
1
1:1
0
1
0
1
7
1
1:1
0
1
0
1
8
1
0:0
0
1
0
1
9
1
0:0
0
1
0
1
10
1
0:0
0
1
0
1
11
0
0:0
0
0
0
0
12
0
0:0
0
0
0
0
13
0
0:0
0
0
0
0
14
0
0:0
0
0
0
0
15
0
0:0
0
0
0
0
16
0
0:0
0
0
0
0
17
0
0:1
1
0
0
1
18
0
0:1
1
0
0
1
19
0
0:2
1
0
0
1
20
0
1:4
1
0
0
1
 
Promotion
 
Relegation