Azadegan League

Azadegan League

Mes
Samasha Pakdasht
Sirjan
Shahin Bushehr
Aluminium Arak
Shahin
Oxin Alborz
Karun Arvand Khorramshahr
Qashqai
Baderan Tehran
Karun Arvand Khorramshahr
Samasha Pakdasht
Shahrdari Tabriz
Navad Urmia
Shahrdari Mahshahr
Fajr Sepasi
Machine Sazi
Rafsanjan
Malavan
Siah Jamegan
Khooneh Be Khooneh
Qashqai
Naft Tehran
Gostaresh
Azadegan League
 
Team
PTS
G
L
D
W
M
1
23
17:9
3
2
7
12
2
22
24:10
1
4
6
11
3
21
24:12
1
3
6
10
4
20
16:7
1
5
5
11
5
19
11:7
2
4
5
11
6
1
1:1
0
1
0
1
7
16
7:7
3
4
4
11
8
1
0:0
0
1
0
1
9
16
13:14
3
4
4
11
10
15
13:10
3
3
4
10
11
13
10:17
5
4
3
12
12
1
0:0
0
1
0
1
13
12
9:13
4
3
3
10
14
11
5:19
5
5
2
12
15
10
5:10
5
4
2
11
16
9
3:5
3
6
1
10
17
0
0:0
0
0
0
0
18
7
12:18
6
4
1
11
19
6
11:12
4
6
2
12
20
0
2:5
2
0
1
3
21
6
5:15
7
3
1
11
22
0
1:4
1
0
0
1
23
0
0:3
1
0
0
1
24
0
0:10
2
0
0
2
 
Promotion
 
Relegation