Azadegan League

Azadegan League

Sirjan
Samasha Pakdasht
Mes
Shahin Bushehr
Aluminium Arak
Shahin
Oxin Alborz
Baderan Tehran
Karun Arvand Khorramshahr
Qashqai
Shahrdari Tabriz
Navad Urmia
Samasha Pakdasht
Rafsanjan
Fajr Sepasi
Shahrdari Mahshahr
Malavan
Machine Sazi
Khooneh Be Khooneh
Qashqai
Naft Tehran
Siah Jamegan
Karun Arvand Khorramshahr
Gostaresh
Azadegan League
 
Team
PTS
G
L
D
W
M
1
36
34:16
1
6
10
17
2
33
33:14
2
6
9
17
3
29
22:14
4
5
8
17
4
27
21:13
4
6
7
17
5
27
17:17
4
6
7
17
6
1
1:1
0
1
0
1
7
26
16:12
5
5
7
17
8
25
23:18
4
7
6
17
9
1
0:0
0
1
0
1
10
22
16:19
7
4
6
17
11
18
15:20
6
6
4
16
12
18
11:27
7
6
4
17
13
1
0:0
0
1
0
1
14
17
23:27
8
5
4
17
15
17
7:11
6
8
3
17
16
15
11:21
8
6
3
17
17
14
16:15
5
8
4
17
18
0
0:0
0
0
0
0
19
14
10:19
8
5
3
16
20
0
1:4
1
0
0
1
21
0
0:3
1
0
0
1
22
0
2:5
2
0
1
3
23
14
11:23
9
5
3
17
24
0
0:10
2
0
0
2
 
Promotion
 
Relegation