Azadegan League

Azadegan League

Sirjan
Shahin Bushehr
Oxin Alborz
Aluminium Arak
Mes
Samasha Pakdasht
Shahin
Karun Arvand Khorramshahr
Baderan Tehran
Fajr Sepasi
Qashqai
Samasha Pakdasht
Rafsanjan
Malavan
Navad Urmia
Khooneh Be Khooneh
Shahrdari Tabriz
Machine Sazi
Karun Arvand Khorramshahr
Qashqai
Naft Tehran
Shahrdari Mahshahr
Siah Jamegan
Gostaresh
Azadegan League
 
Team
PTS
G
L
D
W
M
1
52
45:26
2
13
13
28
2
51
33:17
4
12
13
29
3
48
30:17
6
9
13
28
4
45
24:21
5
12
11
28
5
43
33:19
7
10
11
28
6
43
47:34
7
10
11
28
7
1
1:1
0
1
0
1
8
1
0:0
0
1
0
1
9
40
32:28
8
10
10
28
10
37
24:21
9
10
9
28
11
36
24:32
12
6
10
28
12
1
0:0
0
1
0
1
13
33
39:42
12
9
8
29
14
32
27:27
9
11
9
29
15
31
22:38
12
10
7
29
16
28
19:29
12
10
6
28
17
25
25:41
13
10
5
28
18
0
0:0
0
0
0
0
19
25
16:33
13
10
5
28
20
0
1:4
1
0
0
1
21
0
0:3
1
0
0
1
22
22
17:32
14
10
4
28
23
0
2:5
2
0
1
3
24
0
0:10
2
0
0
2
 
Promotion
 
Relegation